Flik 5 och 8 uppdaterade till bopärmen, ”information från styrelsen” uppdaterad.