Bilaga

Nu finns ny information under ”Information från styrelsen”.