Träningsmaskiner

Det finns en crosstrainingmaskin samt ett löpband i kvarterslokalen som är till för alla boende. Anmälan görs via bokningstavlan i entrén. Det är inte tillåtet att använda träningsmaskinerna när lokalen är bokad.