Flik 5 till bopärmen är uppdaterad 14 maj. /Peter

Protokoll från föreningsstämman kan du ladda ner här.