Områdesansvariga

Område 1      Inga-Lill Björklund      Stenbärsvägen 29 G           026 105849

Område 2      Birgitta Lundin             Stenbärsvägen 37 B            073 044 97 79

Område 3      Kent Kälveskog             Stenbärsvägen 55 C            070 291 85 09

Område 4      Bo Edvardsson              Stenbärsvägen 4 D             070 664 90 18