Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter. Det är inte som ett lägenhetsboende där andra tar ansvar för underhållet och det är inte som ett eget boende.

Att bo i en bostadsrätt innebär att alla medlemmar har ett kollektivt ansvar för byggnader, förvaltning, underhåll och vård.

Föreningens mark, hus och de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen.

Med medlemskap i föreningen följer nyttjanderätt till en lägenhet i föreningens fastigheter. Med denna rätt är medlemmen också bostadsrättshavare och har som sådan rätt att bo i den egna lägenheten utan tidsbegränsning. Som medlem har hen också rätt att överlåta (sälja) sin bostadsrätt.

Medlemmarnas del i det kollektiva ansvaret och deras rättigheter och skyldigheter styrs i grunden av två lagar:

  • Lagen om ekonomiska föreningar (FL)
  • Bostadsrättslagen (BRL)

Utöver dessa lagar styrs föreningen av egna stadgar, regelsystem och tillämpningsföreskrifter.

För att klara underhållet arbetar föreningen efter konceptet ”egen skötsel” som innebär att alla har ett ansvar för vården av vår gemensamma ägodel Brf Stenbär.