Sophantering/Källsortering

I området finns det tre soprum.

I soprummen har vi bruna påsar för komposterbart material och de brännbara soporna lägger du de gröna kärlet.

Det finns även ett återvinningsrum, det ligger bredvid kvarterslokalen. Där kan du lämna papper, plast, metall, tidningar, batterier, glas och glödlampor/lågenergilampor.

Där finns sortering av färgat och ofärgat glas, metall, tidningar, pappersförpackningar, hård och mjukplast och batterier. Insamlingen är en förpackningsinsamling. Det går inte att lämna plastleksaker, kastruller gamla pärmar etc. där. Dessa saker får man själv ta till återvinningscentralen.

För allas trivsel sorterar vi soporna i rätt behållare och håller snyggt och städat i soprummet.

Om det går att spåra vem som slängt sopor på fel plats, skickar föreningen en faktura på 300 kr.

Grovsopor är ditt eget ansvar och lämnas in på återvinningscentralen, Sörby Urfjäll.

Om föreningen påträffar grovsopor ute i området eller i soprum och dessa kan spåras debiterar föreningen en avgift på 450 kr för städning och transport till Sörby Urfjäll.

Miljöfarligt avfall är tillexempel: Lysrör, lågenergilampor, målarfärg, lösningsmedel etc. lämnas in till närmaste miljöstation.

All övrig återvinnbart avfall ska slängas hos Gästrike Återvinnare på Sörby Urfjäll

 

Kostnader

Avgift för matavfall och restsopor

Grundavgift per lägenhet 221,81 kr * 90 kr

Avgift för restfall: 8 gröna kärl, 1338,92 kr/st – tömning 1 gång/vecka

Avgift för matavfall: 7 bruna kärl, 128,05 kr/st – tömning 1 gång/vecka

Detta ger en totalkostnad på: 39 468 kronor per månad 

Återvinningsbara sopor

Färgat glas: 2 st * 66,91 kr/st – hämtning varannan vecka

Ofärgat glas: 2 st* 66,91 kr/st- hämtning varannan vecka

Metallförpackning: 1 st * 112,93 kr/st – hämtning varannan vecka

Pappersförpackning: 6 st*286,77 kr/st – hämtning varje vecka

Plastförpackning: 3 st*286,77 kr/st – hämtning varje vecka

Tidningar: 2 st*143,38 kr/st – hämtning varannan vecka

Detta ger en totalkostnad på cirka: 4 060 kronor per månad