Laddboxar Elfordon

Hur skaffar jag ett laddkort för att ladda elbilen?

Först, meddela styrelsen att du vill ansöka om ett laddkort genom att maila till: info@stenbar.se. Du kommer då att få en länk av styrelsen där du kan beställa laddkort till laddboxarna. Tänk på att laddkortet är en värdehandling, förvara det väl. Endast boende som har sin bokföringsadress hos BRF Stenbär kommer att kunna beställa och använda sitt laddkort på föreningens laddboxar. Om man har vänner eller släkt som vill ladda när de är på besök kan du låna ut ditt eget laddkort till dom. Gävle Energi fakturerar sedan elen på din egen elräkning som du får av Gävle Energi.

Vad kostar det att använda föreningens laddboxar?

Gävle Energi tar ut en abonnemangsavgift för själva laddkortet (för närvarande gratis första året, därefter 19 kr/mån). Att ladda kostar för närvarande
3,90 kr/kWh.

Priset kommer att anpassas efter gällande elpriser på marknaden och prisändringar kommer att uppdateras endast på denna sida.

Hur går det till när jag ska ladda elbilen? Vilken effekt har laddboxarna?

Du blippar laddkortet mot laddaren och kopplar in laddkabeln.
När laddningen är färdig, lås upp bilen och dra ur sladden – alternativt blippa kortet mot laddaren och koppla ur laddkabeln. Dra ur laddhandsken ur bilen INNAN ni drar ur laddhandsken från laddaren.
Du måste själv skaffa elkabel till bilen. Det är 11,3 kW laddeffekt per laddbox. Titta i din bilmanual hur lång tid laddningen tar för just din bil.

Var gäller laddkortet? Kan jag använda det på alla elbilsladdare?

Det här laddkortet fungerar i alla Gävle Energis publika laddare och även i Virtas laddnätverk. Du kan med andra ord även ladda din elbil vid en publik laddare på stan.

På vilken plats är laddboxarna installerade hos BRF Stenbär och vilka regler gäller?

I bilden nedan återfinns parkeringsområdet där laddboxarna är installerade. Det är alltså de tre P-platserna som finns på baksidan av kvarterslokalen.

Parkeringsregler:

• Endast parkering under laddning

När man har laddat klart skall man flytta bilen till andra fria parkeringar i området eller till sitt eget
garage. Det betyder helt enkelt att ska man inte ladda bilen så skall man inte ställa sig på dessa
tre P-platser.

Eventuella frågor och funderingar mailas till info@stenbar.se