Skötsel/Underhåll

För att klara underhållet arbetar föreningen efter konceptet ”egen skötsel” som innebär att alla har ett ansvar för vården av vår gemensamma ytor.

Området är indelat i fyra mindre områden och varje område ansvarar för utemiljön, skötsel av gräsmattor, planteringar etc.

Varje område har en  områdesansvarig.

Var och en av lägenhetsinnehavaren ansvarar för sin ”tomt” samt för marken fram till asfaltskanter och allmänna ytor. Detta gäller även borttagning av snö vid bostadsrätten, framför egen garageport och för att egna tillbyggnader som staket, verandor, altaner med mera hålls i gott skick.