Försäljning av bostadsrätten

Innan du säljer (överlåter) din bostadsrätt behöver du kontakta styrelsen eftersom styrelsen måste veta vem som avser att sälja och vem som avser att köpa, samt även försäljningssumman.  Du behöver även kontakta vicevärden för en tid för kontroll av bostaden.

Köparen ska antas som medlem i föreningen enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två (2) månader från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Om köparen inte godkänns som medlem i föreningen, är överlåtelsen ogiltig.

Lägenheten ska kontrolleras av köpare, säljare och en representant från föreningen. Det ska ske med samtliga närvarande och protokoll upprättas  Protokollet arkiveras sedan av föreningen.

Köparen av lägenheten kommer inte att beviljas inträde i föreningen förrän kontroll av lägenheten är utförd.