Garageportar

Bostadsrättsföreningen bytte garageportar jan-feb 2017 och överlät ansvaret för garageportöppnaren (motorn), 2 st. fjärrkontroller och 2 st. reservnyckel till lägenhetsinnehavaren. Våra garage är så kallade radgarage utan mellanväggar. Det är därför viktigt att du ser till att garageporten går igen.

OBS

Det är växlande väderlek denna vinter, ibland minus och ibland plusgrader.
Detta gör att garageportarna fryser fast och kan inte öppnas med motorn.
Det är därför extra  viktigt att du ser till att hålla rent från snö och is under porten.

Felanmälan:

Vid fel på motor eller fjärrkontroll: Garageportexperten 026-14 64 10 eller 010-495 24 61

Garantier:

Porten och garageportöppnaren (motor) 5 år. Fjärrkontrollen 2 år