Parkering i området

Föreningen BRF Stenbär har anlitat Q-Park

I området finns ett antal parkeringsplatser, tänkt för besökande till området.

Det är inte tillåtet att ha sitt fordon uppställt på föreningens parkeringsplatser.

Fordon som är avställt hos transportstyrelsen får inte på föreningens parkeringsplats.

Regler:

  • Fordonen får stå max 1 vecka (7 dygn) på samma plats.
  • Husvagn och släpvagn får max stå 3 dagar på samma plats.