Nycklar

Föreningen bytte lås i februari 2015 i samtliga lägenheter, garage och kvarterslokal. Nycklarna till låsen är skyddade för kopiering ett antal år framåt, detta för att öka säkerheten i lägenheter m.m.

Tappar du en nyckel så kan hör av dig till föreningen, du behöver alltså inte byta lås. Det räcker med att man gör nya nycklar, då går det inte att låsa upp med de gamla nycklarna.

Behöver man extra nycklar så ska de beställas på blankett, som läggs i brevlådan vid kvarterslokalen. Föreningens lägger in dem digitalt i Certego beställningssystem och sedan tillverkas nycklarna. Nycklarna hämtas hos Certego på Apelgatan 10 öppettider 07.30-16.30 och du betalar för nycklarna när du hämtar ut dem.

Kom ihåg att ta med leg när du hämtar nycklarna.

För att beställa nya nycklar behöver du fylla i denna blankett som du sedan lämnar till styrelsen eller läggs i styrelsens brevlåda vid kvarterslokalen