Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från oss boende i området samt kunskap om hur vi skyddar oss, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Min uppgift som kontaktombud är att vara en kontakt mot polisen för att sedan förmedla och informera er boende om situationen i vårt bostadsområde. Jag ska även vara en kontakt mellan oss boende om någon situation uppstår där information snabbt måste ut.

Vi tillsammans ska försöka minska brottsligheten och öka tryggheten i vårt bostadsområde. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Metoden går ut på att vi boende i Brf Stenbär tillsammans håller extra uppsikt över våra grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. På sidorna www.samverkanmotbrott.se, www.bra.se och www.stoldskyddsforeningen.se hittar du mer handfasta tips med checklistor för hur du kan agera för att undvika brott, själv och tillsammans med dina grannar.

Enligt en forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Det är väldigt viktigt att vi inte sprider information inom gruppen som kan kränka en annan person. Det är inte tillåtet att sprida information om enskilda personer eller uttrycka sig kränkande om grupper av människor.

Du som fått din information gällande Grannsamverkan och önskar den vi mejl, skicka din mejladress till sabina.viktorsson@gmail.com

Skriv med ditt namn och adress så jag vet vilken lägenhet du har. All information rörande Grannsamverkan får du då via mejl i fortsättningen. Information ut kommer till dig snabbare samtidigt som vi värnar om miljön.

Kontaktombud:

Sabina Viktorsson              Stenbärsvägen 29E, 070 627 53 80 mejladressen hittar du ovanför.

Grannlappen