Vicevärdar

Våra vicevärdar Tony Lindqvist och Kent Kälveskog hjälper dig gärna om det uppstår några problem i ditt radhus eller på området i stort.

Här nedan har vi listat vad de kan hjälpa till med och vad de har för ansvar:

 • Ansvarar för föreningens nycklar – där ingår beställning av nya nycklar, beställa register 1 gång/år, länk mellan Certego och entreprenör om det finns behov av att hämta huvudnyckel.
 • Allmän översyn av vårt område och soprum
 • Kontrollera snöröjningen och hålla kontakt med den entreprenören, skotta utanför kvartershus och soprum.
 • Tillsyn och skötsel av värmepanna och ventilationsanläggning i kvarterslokalen
 • Kontrollera timer/skymningsrelä för ytterbelysning
 • Kontrollera lampor i området, inklusive garagen och vid behov även byta dessa.
 • Ansvarar för att gällande säkerhetsskrifter följs när det gäller föreningens lekplatser samt beställa besiktningar och se till att sand fylls på.
 • Ta emot felanmälan gällande föreningens ansvar och vid behov anmäla lämplig entreprenör
 • Följa upp gjorda reparationer
 • Utföra kontroller vid försäljning av lägenheter och upprätta protokoll
 • Tillsammans med styrelsen planera för underhållet i föreningen
 • Se till att föreningens underhållsplan uppdateras i samarbete med Riksbyggen.
 • Ansvara för inköp av material som berör föreningens gemensamma fastigheter/område

Kontakt:

Tony Lindqvist                   073 038 72 75

Kent Kälveskog                  070 291 85 09