Styrelsen valda på årsstämman 2019-03-12

Kontakta styrelsen:

info@stenbar.se eller via brevlådan vid kvarterslokalen

Ordförande/Ekonomiansvarig

Toni Viktorsson                  070-979 14 80

Vice ordförande/Ekonomiansvarig

Andreas Hoek                    070-384 26 45

Sekreterare 

Birgitta Jonson                   070- 201 68 19

Riksbyggens representant

Jan Lidström                       026-175822        jan.lidstrom@riksbyggen.se

Ledamot

Tony Lindkvist           073 – 038 72 75          

Joakim Broman                  070-645 16 66

Elizabeth Hjalmarsson      070-793 70 61

Suppleanter

Monika Westin                   073 065 15 15

Peter Holm                         070-641 33 05

Tommy Sjöström               070 525 47 86

Kent Kälveskog                  070-291 85 09

Karin Andersson                070 – 563 35 36

Raed Salem

Valberedning

Annette Nygren                  070-397 38 34    annette_nygren@hotmail.com
Peter Eriksson                     026-19 34 05      peter.eriksson@thorengruppen.se

 

Riksbyggen suppleant

Ida Andersson                    ida.andersson@riksbyggen.se