Styrelsen valda på årsstämman 2020-03-17

Kontakta styrelsen:

info@stenbar.se eller via brevlådan vid kvarterslokalen

Ordförande/Ekonomiansvarig

Andreas Hoek                 Stenbärsvägen 2C

Vice ordförande/Ekonomiansvarig

Elizabeth Hjalmarsson  Stenbärsvägen 6D

Sekreterare 

Birgitta Jonson             Stenbärsvägen  31D

Riksbyggens representant

Amanda Hallberg        amanda.hallberg@riksbyggen.se

Ledamot/Vicevärd

Tony Lindkvist              073 – 038 72 75    Stenbärsvägen 31C

Kent Kälveskog             070 – 291 85 09     Stenbärsvägen 55C

Ledamot

Anne Friman                  Stenbärsvägen  8A

Suppleanter

Monika Westin             Stenbärsvägen  37C

Peter Holm                    Stenbärsvägen  29D

Karin Andersson          Stenbärsvägen  10D

Johnny Berg                  Stenbärsvägen 6B

Christer Nilsson            Stenbärsvägen 43A

Valberedning

Annette Nygren             annette_nygren@hotmail.com
Tommy Sjöström          snussjostrom@gmail.com