Styrelsen valda på årsstämman 2020-03-17

Kontakta styrelsen:

info@stenbar.se eller via brevlådan vid kvarterslokalen

Ordförande/Ekonomiansvarig

Andreas Hoek                 Stenbärsvägen 2C

Vice ordförande/Ekonomiansvarig

Elizabeth Hjalmarsson  Stenbärsvägen 6D

Sekreterare 

Birgitta Jonson             Stenbärsvägen  31D

Riksbyggens representant

Amanda Hallberg        amanda.hallberg@riksbyggen.se

Ledamot/Vicevärd

Tony Lindkvist              073 – 038 72 75    Stenbärsvägen 31C

Kent Kälveskog             070 – 291 85 09     Stenbärsvägen 55C

Ledamot

Anne Friman                  Stenbärsvägen  8A

Suppleanter

Monika Westin             Stenbärsvägen  37C

Peter Holm                    Stenbärsvägen  29D

Arman Ameen               Stenbärsvägen 43 B

Johnny Berg                  Stenbärsvägen 6B

Åsa De Veen                  Stenbärsvägen 33 c

Valberedning

Annette Nygren             annette_nygren@hotmail.com

Tommy Sjöström          snussjostrom@gmail.com

Birgitta Lundin             lundinbirgitta@hotmail.com