Ändring i lägenhet

Bostadsrättsinnehavaren måste ha styrelsens tillstånd innan hen utför åtgärder som omfattar:

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten.

En ändring ska komma in skriftligen till styrelsen och det krävs även en fackmans okej på att det till exempel inte är en bärande vägg lägenhetsinnehavaren vill ta ned.

Se § 36 i Stadgarna 

Så här kontaktar du någon i styrelsen:

Mejla till info@stenbar.se  eller lämna en lapp i brevlådan vid kvarterslokalen.