Nytt dokument till Flik 6 i bopärmen – hur du kopplar in utrustning i föreningens bredbandsnät.