KabelTV

BRF Stenbär har Tele2/Comhem TV installerat, vi har inte ”tre hål i väggen” och det går inte att använda Tele2/Comhem Bredband eller TiVO. Andra leverantörer som Boxer kan användas såväl som valfri IP-TV-leverantör.

Kabel-TV

BRF Stenbär har ComHem TV installerat, vi har inte ”tre hål i väggen” och det går inte att använda Comhem Bredband eller TiVO. Andra leverantörer som Boxer kan användas såväl som valfri IP-TV-leverantör.

Felanmälan

Det gör du till  vicevärdarna

Tony Lindkvist                   Stenbärsvägen 31 c            073 038 72 75

Kent Kälveskog                  Stenbärsvägen 55 c             070 291 85 09

Det är Riksbyggen som utför servicearbeten i lägenheterna men vicevärden måste alltid kontaktas först för att avgöra om det är föreningen eller du som lägenhetsinnehavaren ska stå för kostnaden.

Riksbyggen felanmälan dagtid: 026 17 85 35

Jourtelefon 070 570 70 57

Bygglov/Tillbyggnader

Bygglov/Tillbyggnad

Vid tillbyggnad av altaner, skärmtak och inglasningar gäller särskilda lagar. Det krävs både ett godkännande av styrelsen samt ett bygglov av kommunen för inglasning av altaner och byggande av skärmtak.

Läs mer om styrelsen här

Läs mer på Gävle kommuns webbsida här