Bygglov/Tillbyggnader

Bygglov/Tillbyggnad

Vid tillbyggnad av altaner, skärmtak och inglasningar gäller särskilda lagar. Det krävs både ett godkännande av styrelsen samt ett bygglov av kommunen för inglasning av altaner och byggande av skärmtak.

Läs mer om styrelsen här

Läs mer på Gävle kommuns webbsida här