Ny knapp

Ny knapp, ”Bopärm”, ”dokument” byts mot ”information från styrelsen”.