Sophantering

Området har ”bruna påsar” för komposterbart material. Brännbara sopor läggs i gröna kärl. I soprummet bredvid kvarterslokalen finns återvinning av papper, plast, metall, tidningar, batterier och glödlampor/lågenergilampor.

Vi ber alla boende att respektera reglerna och inte slänga saker som inte hör hemma i soprummen. Återvinnbart avfall ska slängas hos Gästrike Återvinnare på Sörby Urfjäll.

komposttunna