Statistik El

Eftersom varje lägenhet är utrustad med elpannor Nibe Fighter i ett vattenburet system så kan alla påverka sina uppvärmningskostnader för lägenhet och vatten genom elavtalet. Här nedan kommer vi att presentera statistik över elanvändning under olika perioder.

Nedan är elförbrukning i lägenhet 4 R.O.K på 111 kvadratmeter två plan. Tidsperioden är mellan 31/1-2010 och 31/7 2012.

elforbrukning